Thứ Tư | 06 | 09 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 28/8/2017 đến 01/9/2017

Lịch công tác tuần từ 28/8/2017 đến 01/9/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(28/08/2017  đến 01/09/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 04/09/2017

Nghỉ lễ 2/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Thứ 3

05/09/2017

Giải quyết việc CQ

Sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Mời họp xem xét đề xuất Gain Lucky và Global Hantex

14 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P.QLĐT, P.TNMTg, P.QLDN

 

Làm việc với BQLCK Mộc Bài

Sáng

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 4

06/09/2017

Giải quyết việc CQ

Sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm việc với Công ty Tây Nam

13 giờ 30

TP. HCM

Kiều Công Minh

P. QLDN

 

 

Làm việc với BQLCK

 

VP Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 5 07/09/2017

Mời họp đề xuất xử lý thoát nước  các hộ dân trước KCN TB

9 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P. TNMTg, P. QHXD

 

Làm việc với Cty Dragon

10 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Dự họp CT/PCT (Ranh  KCN Chà Là)

15 giờ 00

VPUB

Kiều Công Minh

P.QLĐT

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 6

08/9/2017

Mời họp ( Cty Tân Bách Khoa)

9 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P. QLDN

 

Họp BCĐ giải pháp đột phá

13 giờ 30

VPTU

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc với BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Thứ 7

09/09/2017

Dự cà phê doanh nhân

7 giờ 30

TPA

Kiều Công Minh

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: