Thứ Hai | 11 | 09 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 11/9/2017 đến 16/9/2017

Lịch công tác tuần từ 11/9/2017 đến 16/9/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(11/09/2017  đến 16/09/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 11/09/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Nghỉ phép

 

 

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

12/09/2017

Dự họp UB tháng 9/2017

7 giờ 30

VP UB

Kiều Công Minh

 

 

Mời họp xem xét đè xuất của Cty Hai Liang

14 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

P.QLĐT, P.QLDN

 

Nghỉ phép

 

 

Phạm Văn Sơn

 

 

Khảo sát xây dựng

Cả ngày

Mộc Bài

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

13/09/2017

Họp các ty hạ tầng KCN

9 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P.QLĐT

 

Họp BCĐ giải pháp đột phá

13 giờ 30

HTTU

Kiều Công Minh

 

 

Nghỉ phép

 

 

Phạm Văn Sơn

 

 

 

Họp tư vấn thiết kề

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 14/09/2017

Làm việc với doanh nghiệp tại KCN TB Va LT3

Cả ngày

Trảng Bàng

Kiều Công Minh

 

 

Nghỉ phép

 

 

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

15/9/2017

Mời họp  đề xuất giải quyết xả thải các hộ dân trước KCN Trảng Bàng

9  giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

P. TNMTg, P.QHXD

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Nghỉ phép

 

 

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

16/09/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: