Thứ Ba | 19 | 09 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 18/9/2017 đến 23/9/2017

Lịch công tác tuần từ 18/9/2017 đến 23/9/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(18/09/2017  đến 23/09/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 18/09/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

19/09/2017

Giải quyết việc CQ

Sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Dự họp theo thư mời UB ( KH BVMT 2018)

15 giờ 30

VPUB

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc với BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

20/09/2017

Mời họp góp ý  kịch bản Video Clip XTĐT

9 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

VP, P.QLĐT, P.QLDN, P.TNMTg, P.QLLĐ

 

Làm việc với Cty Phi Long

16 giờ 00

KKT CK MB

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc với BQLCK Xa Mát

 

VP Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 21/09/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

22/9/2017

Hội Thảo Liên kết DN cao su  của tỉnh và FDI

8  giờ 30

KCN PĐ

Kiều Công Minh

VP, P.QLĐT, P.QLDN, P.TNMTg

 

Tiếp nhà đầu tư  tiềm năng

13 giờ 30

TTCIZ

Kiều Công Minh

P.QLĐT

 

Làm việc với BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

23/09/2017

Tiếp khách Bộ Tài Chính

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: