Thứ Ba | 26 | 09 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 25/9/2017 đến 30/9/2017

Lịch công tác tuần từ 25/9/2017 đến 30/9/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(25/09/2017  đến 30/09/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 25/09/2017

Họp giao ban

8 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

Phạm Văn Sơn

Nguyễn Hồng Sơn

BLĐ, TP/PP

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

26/09/2017

Tiếp Cty Li Dau

8 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Dự Diễn đàn kinh tế ĐNB

13 giờ 30

Hội trường Thống Nhất

Kiều Công Minh

 

 

 

15 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

P. QLDN

 

Làm việc vời BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Họp UBND tỉnh về XDCB

Sáng

UBND Tỉnh

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

27/09/2017

Dự họp HĐND tỉnh

Cả ngày

HTTU

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc vời BQLCK Xa Mát

 

VP Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Đi công tác Hà Nội

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 28/09/2017

Dự họp HĐND tỉnh

Cả ngày

HTTU

Kiều Công Minh

 

 

Tiếp Công ty  NewWide

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Sáng

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

họp thẩm định dự toán về môi trường dự án GMS

Chiều

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

29/9/2017

Dự Hội Nghi Định hướng phát triển  KCN, KCX TP. HCM đến 2025

8  giờ 00

272 Võ Thị Sáu  TP. HCM

Kiều Công Minh

 

 

Tham gia Đoàn công tác TU  đị Phú Quốc

15 giờ 00

Phú Quốc

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc vời BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

30/09/2017

Tham gia Đoàn công tác TU  đị Phú Quốc

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: