Thứ Ba | 03 | 10 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 02/10/2017 đến 07/10/2017

Lịch công tác tuần từ 02/10/2017 đến 07/10/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(2/10/2017  đến 7/10/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 2/10/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

    Thứ 3

3/10/2017

Giải quyết việc CQ

Sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Dự họp UB ( Quan trắc tự động)

14 giờ 00

VPUB

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc với BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

4/10/2017

Dự tập huấn  theo thư mời của Bộ Ngoại giao

Cả ngày

TP. Cần Thơ

Kiều Công Minh

Đ/c Kiệt

 

Làm việc với BQLCK Xa M át

 

VP Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 5/10/2017

Dự tập huấn  theo thư mời của Bộ Ngoại giao

Cả ngày

TP. Cần Thơ

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

6/10/2017

Dự tập huấn  theo thư mời của Bộ Ngoại giao

Cả ngày

TP. Cần Thơ

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc với BQLCK Mộc Bài

 

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

7/10/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: