Thứ Ba | 10 | 10 | 2017 | (GMT+7)

Hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước

Ngày 10/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

 

Theo đó, độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại (hoạt động thương mại độc quyền nhà nước) là các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao thực hiện.

 Nghị định này quy định 20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại là:

1.     Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh;

2.     Vật liệu nổ công nghiệp;

3.     Vàng miếng;

4.     Vàng nguyên liệu;

5.     Xổ số kiến thiết;

6.     Thuốc lá điếu, xì gà;

7.     Hoạt động dự trữ quốc gia;

8.     Tiền;

9.     Tem bưu chính Việt Nam;

10.   Pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa;

11.   Hệ thống điện quốc gia; Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội;

12.   Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải;

13.   Dịch vụ công ích thông tin duyên hải;

14.   Bảo đảm hoạt động bay;

15.   Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư;

16.   Hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển;

17.   Dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng;

18.   Xuất bản phẩm;

19.   Mạng bưu chính công cộng;

20.   Dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017.Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: